CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Định giá Quốc tế AAV (Since 2013) với các chuyên gia trên 10 năm hành nghề Kiểm toán, tư vấn Thuế, tài chính hân hạnh gửi tới Quý Khách hàng thông tin liên hệ để được kiểm toán Báo cáo Tài chính như sau: 

          Hotline:   0917.759.059
          Hotline:   0981.448.666
          Email: info@kiemtoanaav.vn   
 •         Gmail: kiemtoanaav@gmail.com

Doanh nghiệp của Bạn đang cần:

 • Kiểm toán theo quy định bắt buộc của pháp luật.
 • Tìm kiếm 1 Đơn vị kiểm toán, muốn sử dụng dịch vụ kiểm toán với mức giá hợp lý nhưng phải đảm bảo chất lượng dịch vụ mong muốn.
 • Muốn biết các rủi ro về thuế của doanh nghiệp, tư vấn hoàn thiện các vấn đề về thuế còn tồn tại.
 • Muốn có Chuyên gia để phát hiện lỗi và/hoặc gian lận trong hệ thống kế toán và Báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoặc của đối tác của doanh nghiệp trong các giao dịch Sáp nhập & Mua lại.
 • Muốn có Chuyên gia có thể đưa ra những quan điểm độc lập và sâu sắc về hệ thống kiểm soát nội bộ của Quý doanh nghiệp, qua đó đề xuất những cải tiến hợp lý.
 • Muốn đảm bảo rằng báo cáo tài chính được nộp đúng thời hạn quy định của nhà nước và/hoặc công ty mẹ.
 • Muốn có Báo cáo kiểm toán được trình bày theo các tiêu chuẩn quốc tế IFRS, US GAP…hoặc theo chuẩn của công ty mẹ ở nước ngoài.

Chúng tôi luôn cố gắng để đem đến cho Quý Khách hàng Dịch vụ tốt nhất, Uy tín – Đảm bảo – Chất lượng

Chúng tôi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính như thế nào?

Hoạt động kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân chính là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển bền vững và hiệu quả của thị trường vốn, thị trường tài chính. Chất lượng của kiểm toán độc lập là yếu tố sống còn để các nhà đầu tư, cổ đông, nhà hoạch định chính sách và các đối tượng khác tin tưởng vào quy trình lập báo cáo tài chính cũng như việc công bố các thông tin của báo cáo tài chính một cách minh bạch mà vẫn đảm bảo các lợi ích kinh tế đem lại từ đó. Do đó, các kiểm toán viên chúng tôi khi được trang bị những kiến thức đầy đủ về kế toán, tài chính, kỹ thuật kiểm toán cao, và có được những hoài nghi mang tính nghề nghiệp sẽ là cơ sở để hình thành nên một cuộc kiểm toán có chất lượng cao.

Để thực hiện dịch vụ kiểm toán, Chúng tôi áp dụng phương pháp kiểm toán là tập trung tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Qua đó, cùng với kinh nghiệm thực tiễn có được trong nhiều năm, chúng tôi có thể đưa ra các ý kiến tư vấn có giá trị đối với công việc kinh doanh của khách hàng cũng như gợi ý để hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng.

Dưới đây Chúng tôi xin giới thiệu về Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính và Các dịch vụ Công ty đang cung cấp:

Dịch vụ Kiểm toán

 • Kiểm toán Báo cáo tài chính thường niên cho các loại hình doanh nghiệp
 • Kiểm toán hoạt động các Dự án
 • Kiểm toán tuân thủ, nội bộ
 • Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
 • Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án
 • Kiểm toán thông tin tài chính
 • Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước

Dịch vụ Kế toán, thuế

 • Hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán – tài chính
 • Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy  –  tổ chức công tác kế toán
 • Mở, ghi sổ kế toán và lập các Báo cáo tài chính
 • Trợ giúp lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế nhà thầu
 • Tư vấn thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Giải đáp vướng mắc về thuế của các doanh nghiệp
 • Cung cấp tài liệu văn bản về thuế cho các doanh nghiệp
 • Lập hồ sơ, thủ tục về xin miễn, giảm thuế

Dịch vụ Tư vấn

 • Tư vấn tài chính
 • Tư vấn thuế
 • Tư vấn nguồn nhân lực
 • Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, xây dựng quy chế tài chính
 • Tư vấn quản lý tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp
 • Tư vấn quản lý tiền lương và nhân sự

Dịch vụ thẩm định

 • Định giá tài sản
 • Xác định giá trị doanh nghiệp

Dịch vụ khác

 •     Các dịch vụ hỗ trợ chuyên ngành khác theo yêu cầu cụ thể của khách hàng

Thanks and Best Regards!

 

Từ khóa tìm kiếm: công ty dịch vụ kiểm toán, phí dịch vụ kiểm toán, dịch vụ kiểm toán tại hà nội, dịch vụ phi kiểm toán, kiểm toán doanh nghiệp, dịch vụ kế toán, theo luật kiểm toán độc lập doanh nghiệp kiểm toán được cung cấp các dịch vụ gì