by Minh Trường - 12/06/2019

Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của […]

by Minh Trường - 12/06/2019

Hướng dẫn lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành – Xây dựng cơ bản

Lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành – Xây dựng cơ bản được hướng dẫn tại Thông tư 64/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2016/TT-BTC như sau: Thứ 1. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải xác định đầy đủ, chính xác: Nguồn vốn để đầu tư thực hiện dự án […]

by Minh Trường - 11/06/2019

Dịch vụ Kiểm toán Xây dựng cơ bản – Quyết toán Vốn đầu tư

Kiểm toán Xây dựng cơ bản – quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành nhằm mục đích đưa ra ý kiến kiểm toán độc lập về công tác quyết toán vốn đầu tư của dự án xây dựng cơ bản hoàn thành. Theo đó, Công việc kiểm toán phải được thực hiện theo […]

by Minh Trường - 26/03/2019

Dịch vụ liên quan đến kiểm toán mà AAV Chúng tôi cung cấp

Ngoài cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, phần lớn các doanh nghiệp đều cần đến dịch vụ đảm bảo độc lập, nhằm khách quan đối với thông tin tài chính, các giao dịch và các quy trình, tư vấn các hoạt động tài chính theo hướng có lợi cho doanh nghiệp. […]

by Minh Trường - 26/03/2019

CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH – XÂY DỰNG CƠ BẢN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Định giá Quốc tế AAV (AAV Audit) với các chuyên gia trên 10 năm hành nghề Kiểm toán, tư vấn tài chính hân hạnh gửi tới Quý Khách hàng thông tin liên hệ để được kiểm toán Báo cáo Tài chính và Kiểm toán Quyết toán Vốn đầu tư Xây […]